Cito

Onderzoek & Wetenschap

Gepubliceerd op 20-12-2016

2016-12-20

Afronden

betekenis & definitie

Afronden is het terugbrengen van het aantal cijfers achter de komma van een getal. De Citogroep hanteert de volgende, vrij algemeen geldende, regels.

Bij positieve getallen wordt het laatste cijfer van het afgeronde getal (te noemen: het relevante cijfer) als volgt bepaald:

- indien bij het af te ronden getal het cijfer direct na het relevante cijfer een 0, 1, 2, 3 of 4 is, blijft het relevante cijfer zoals het is

- indien bij het af te ronden getal het cijfer direct na het relevante cijfer een 5, 6, 7, 8 of 9 is, wordt het relevante cijfer met 1 verhoogd.

Voorbeeld:

Alle getallen willen we afronden tot gehele getallen, dus geen enkel cijfer achter de komma: het getal 6,7 wordt 7; -6,7 wordt -7; 7,5 wordt 8; -7,5 wordt -8; 6,49 wordt 6; -6,49 wordt -6, enz.