CBS

Begrippenlijsten Centraal Bureau voor de Statistiek

Gepubliceerd op 30-12-2016

2016-12-30

Werkloosheidspercentage

betekenis & definitie

De werkloze beroepsbevolking als percentage van de (werkzame en werkloze) beroepsbevolking. Toelichting Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Zie ook: Beroepsbevolking (12-uursgrens), Werkloze beroepsbevolking