CBS

Begrippenlijsten Centraal Bureau voor de Statistiek

Gepubliceerd op 30-12-2016

2016-12-30

Werkelijke collectieve consumptie

betekenis & definitie

De werkelijke collectieve consumptie is de collectieve consumptie waarvan het profijt niet kan worden toegerekend aan individuele huishoudens. Voorbeelden hiervan zijn defensie en justitie.

Diensten voor collectief gebruik (collectieve diensten), welke gelijktijdig aan alle leden van de samenleving of aan alle leden van een bepaald deel van de samenleving, zoals alle huishoudens in een bepaalde regio, worden verleend.
Collectieve diensten hebben de volgende kenmerken: a) ze kunnen gelijktijdig worden geleverd aan ieder lid van de samenleving of aan een bepaald deel van de samenleving, zoals degenen die in een bepaalde regio of plaats wonen; b) het gebruik van de diensten is doorgaans passief en vergt geen expliciete instemming of actieve medewerking van alle betrokkenen; c) het verlenen van een collectieve dienst aan één individu vermindert het voor anderen in dezelfde samenleving of hetzelfde deel van de samenleving beschikbare bedrag niet. Er is geen concurrentie tussen de betrokkenen.