CBS

Begrippenlijsten Centraal Bureau voor de Statistiek

Gepubliceerd op 30-12-2016

2016-12-30

Vuurwerkovertreding (Halt)

betekenis & definitie

Vuurwerkovertreding is een strafbaar feit van de lichte soort, zoals omschreven in artikel 1.2.2, 1.2.4 en 2.3.6 Vuurwerkbesluit. Het betreft het afsteken van illegaal of ondeugdelijk vuurwerk, het afsteken of voorhanden hebben van vuurwerk buiten de toegestane tijd of het voorhanden hebben van meer dan 10kg vuurwerk in de verkoopperiode.