CBS

Begrippenlijsten Centraal Bureau voor de Statistiek

Gepubliceerd op 30-12-2016

2016-12-30

Volumemutatie

betekenis & definitie

Het gewogen gemiddelde van de veranderingen in de hoeveelheid en de kwaliteit van de onderdelen van een bepaalde goederen- of dienstentransactie of salditransactie. Toelichting De volumemutatie bepaalt samen met de prijsmutatie de waardemutatie. Zie ook: Prijsmutatie, Reële ontwikkeling, Waardemutatie