CBS

Begrippenlijsten Centraal Bureau voor de Statistiek

Gepubliceerd op 30-12-2016

2016-12-30

VINEX-indeling

betekenis & definitie

Indeling in gemeenten of groepen van gemeenten waar de woningbouw extra wordt gestimuleerd in het kader van de Vierde Nota ruimtelijke ordening Extra (VINEX). Toelichting In alle BON-gebieden (Besturen Op Niveau) en VINEX-stadsgebieden hebben een of meerdere gemeenten een VINEX-bouwtaak. Deze taak is op basis van de VINEX-nota in convenanten tussen Rijk en besturen van BON-gebieden en provincies vastgelegd. Deze convenanten bevatten onder andere de doelstellingen met betrekking tot de woningbouwproductie in de jaren 1995-2005. Deze gemeenten zijn de zogenoemde VINEX- prestatiegemeenten. In de BON-gebieden Regionaal Orgaan Amsterdam en Stadsregio Rotterdam zijn alle gemeenten VINEX-prestatiegemeenten.