CBS

Begrippenlijsten Centraal Bureau voor de Statistiek

Gepubliceerd op 30-12-2016

2016-12-30

Verbruikswaarde

betekenis & definitie

De verbruikswaarde is de som van de inkoopwaarde (exclusief BTW) van grond- en hulpstoffen en energie en de overige kosten die als verbruik zijn aan te merken. Voorbeelden zijn huur, verzekeringspremies, reis- en verblijfskosten en accountantskosten.