CBS

Begrippenlijsten Centraal Bureau voor de Statistiek

Gepubliceerd op 30-12-2016

2016-12-30

Premiedagloon

betekenis & definitie

Het aan maximum gebonden gedeelte van het brutoloon waarover sociale verzekeringspremies worden geheven.