CBS

Begrippenlijsten Centraal Bureau voor de Statistiek

Gepubliceerd op 30-12-2016

2016-12-30

Overig meerpersoonshuishouden met kinderen

betekenis & definitie

Particulier huishouden bestaande uit een eenoudergezin of paar met uitsluitend meerderjarige thuiswonende kinderen, of uit een eenoudergezin of paar met minderjarige thuiswonende kinderen en met overige leden van het huishouden. Zie ook: Samenstelling huishouden