CBS

Begrippenlijsten Centraal Bureau voor de Statistiek

Gepubliceerd op 30-12-2016

2016-12-30

Opsporingsambtenaar

betekenis & definitie

Een opsporingsambtenaar is een werknemer van een overheidsorgaan die met de opsporing van strafbare feiten is belast (zie artikel 127 Sv).