CBS

Begrippenlijsten Centraal Bureau voor de Statistiek

Gepubliceerd op 30-12-2016

2016-12-30

Inkomensverzekering

betekenis & definitie

Een verzekering die mensen beschermt tegen inkomensverlies als gevolg van ziekte, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, ouderdom of overlijden. Toelichting In de regel zijn inkomensverzekeringen wettelijk geregeld via de sociale verzekering of wettelijk beschermd door de Pensioen- en Spaarfondsenwet. Inkomensverzekeringen kunnen daarnaast ook particulier worden afgesloten. Ze worden gefinancierd door premieheffing.