CBS

Begrippenlijsten Centraal Bureau voor de Statistiek

Gepubliceerd op 30-12-2016

2016-12-30

Gemiddelde leeftijd

betekenis & definitie

Het rekenkundig gemiddelde van alle leeftijden.