CBS

Begrippenlijsten Centraal Bureau voor de Statistiek

Gepubliceerd op 30-12-2016

2016-12-30

Eindvoorraad handelsgoederen

betekenis & definitie

Waarde op de balans van handelsgoederen aan het einde van de periode