CBS

Begrippenlijsten Centraal Bureau voor de Statistiek

Gepubliceerd op 31-12-2016

2016-12-31

CAO-sector

betekenis & definitie

Alle bedrijven en instellingen die actief zijn in Nederland zijn ingedeeld in een CAO-sector. De indeling in CAO-sectoren is gebaseerd op de positie van de werknemers bij de arbeidsvoorwaardenonderhandelingen. Er worden drie CAO-sectoren onderscheiden: particuliere bedrijven, overheid en de gesubsidieerde instellingen. Toelichting De CAO- sectorindeling wijkt af van de indeling in institutionele sectoren zoals die in de Nationale rekeningen wordt gehanteerd. Zie ook: CAO-sector gesubsidieerde instellingen, CAO-sector overheid, CAO-sector particuliere bedrijven, Institutionele sector