CBS

Begrippenlijsten Centraal Bureau voor de Statistiek

Gepubliceerd op 30-12-2016

2016-12-30

AWBZ

betekenis & definitie

Zie: Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ)