CBS

Begrippenlijsten Centraal Bureau voor de Statistiek

Gepubliceerd op 30-12-2016

2016-12-30

Arbeidskosten

betekenis & definitie

Arbeidskosten zijn alle kosten die samenhangen met het in dienst hebben van personeel door werkgevers.

Deze arbeidskosten omvatten de beloningen van werknemers, wettelijke-, contractuele-, en toegerekende sociale premies, opleidingskosten en een aantal overige kosten. Op de arbeidskosten zijn afdrachtverminderingen en loonkostensubsidies in mindering gebracht. De overige kosten in verband met werknemers omvatten: opleidingskosten, werkgeversbijdragen in exploitatiekosten van kantines en van sociale, culturele en medische voorzieningen, kosten van werving en selectie van personeel, eindheffingen van de Belastingdienst op bepaalde loonbestanddelen.