CBS

Begrippenlijsten Centraal Bureau voor de Statistiek

Gepubliceerd op 31-12-2016

2016-12-31

Administratieve afvoering

betekenis & definitie

Verwijdering van een persoon uit de bevolkingsregisters van een gemeente nadat de gemeente heeft vastgesteld dat de verblijfplaats van deze persoon niet bekend is, deze persoon niet bereikbaar is en waarschijnlijk geen inwoner meer is van een Nederlandse gemeente. Toelichting Een administratieve afvoering is meestal het gevolg van het vertrek van een persoon naar het buitenland zonder dat deze de gemeente hiervan op de hoogte heeft gesteld. Zie ook: Administratieve correctie