redoublet betekenis & definitie

Bieding, volgend op een doublet van de tegenpartij, waardoor de scores voor gemaakte of downgespeelde contracten worden verhoogd. Een redoublet mag alleen gegeven worden direct na een doublet van de rechtertegenstander of na een doublet van de linkertegenstander waarop door de partner en de rechtertegenstander is gepast.

Waar een doublet primair de mening uitdrukt dat een door de tegenpartij geboden contract niet gemaakt zal worden, drukt een redoublet de tegenovergestelde mening uit. Echter, net zoals het niet altijd zinvol is aan de doublet de betekenis ‘straf’ toe te kennen, kan ook aan het redoublet in bepaalde situaties een andere betekenis worden gegeven. Voorbeelden daarvan zijn het redoublet na een informatiedoublet op de opening van de partner (geeft bv. 9 of meer punten aan), het redoublet na een negatief doublet op een volgbod van de partner (geeft bv. een tophonneur in de geboden kleur aan) en het redoublet na een uitkomstdoublet op een controlebod van de partner (geeft bv. een eerste-rondecontrole in de geboden kleur aan). Verder wordt het redoublet na een strafdoublet vaak gebruikt om de partner te verzoeken zijn toevlucht te zoeken tot een andere speelsoort.

Spreektaalvariant: teruggaan.

Zie ook: doublet; doubt-showing redouble; Rosenkranz redoublet; SOS-redoublet

Gepubliceerd op 27-06-2017