Aanbesteding / Aanbesteding Op Uitnodiging / Onderhandse Aanbesteding / Openbare Aanbesteding betekenis & definitie

Het ontvangen van een inschrijving voor een bepaald werk op grond van een bestek of werkomschrijving, waarvan de opdracht tot uitvoering op basis daarvan kan opgedragen worden. Er zijn 3 erkende vormen van aanbesteding:

– Aanbesteding op uitnodiging, waarbij een beperkt aantal inschrijvers vooraf geselecteerd worden.
– Onderhandse aanbesteding: inschrijving op basis van vergelijking van door de aannemers ingediende en door de architect opgestelde aanbesteding
– Openbare aanbesteding: hierbij kan in principe door iedereen een inschrijfbedrag ingediend worden, mits beantwoordend aan de modaliteiten hiertoe.