A Passe Zagen betekenis & definitie

Natuursteen term: met het groefleger mee gezaagd. Natuursteenplaten die meegaand met de natuurlijke laagstructuur gezaagd zijn leveren platen af met verschillende tekeningen, maar de tekening is overal even duidelijk. Tegen het leger gezaagd wordt contre passe genoemd. Natuursteenplaten die loodrecht op de natuurlijke laagstructuur gezaagd zijn, waardoor een min of meer gestreept oppervlak ontstaat.