Bodemrichtlijn

Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Gepubliceerd op 05-05-2017

Vooronderzoek

betekenis & definitie

Vooronderzoek is het verzamelen van informatie over het vroegere gebruik en het huidige gebruik, onder meer gericht op het vinden van mogelijke bronnen van bodembelasting. Evenals het verzamelen van informatie over het toekomstige gebruik, de bodemopbouw en geohydrologie en financieel/juridische aspecten met betrekking tot een bepaald geografisch gebied.