Synoniemen van ypsilon

    • i-grec
    • ij zonder puntjes
    • Griekse y
2020-01-24

ypsilon

ypsilon - v., Grieksche y (eig.: u.)

2020-01-24

YPSILON

YPSILON, v. (-’s), de Grieksche i of eigenlijk de y.

2020-01-24

ypsilon

ypsilon - zelfstandig naamwoord uitspraak: ip-si-lon 1. Griekse naam voor de y ♢ het woord 'yoghurt' begint met een ypsilon Zelfstandig naamwoord: ip-si-lon de ypsilon de ypsilons

2020-01-24

ypsilon

ypsilon - Zelfstandignaamwoord 1. de Griekse naam voor de vijfentwintigste letter van het alfabet "Y" 2. (spellingsalfabet) spelwoord van het Nederlandse spellingalfabet voor de letter y Woordherkomst De naam van de Griekse letter "Υ / υ" Synoniemen [2] y-grec, yankee

2020-01-24

ypsilon

twintigste letter van het Griekse alfabet die wordt uitgesproken als ie en gewoonlijk geschreven als y; Griekse y, i-grec

2020-01-24

ypsilon

(Gr.) v. Griekse y.

2017-01-17

Triadekaart

Een triadekaart is een instrument om de rol van familie van GGZ-cliënten ‘in kaart te brengen’ De kaart werd ontwikkeld door Ypsilon. De kaart bevat, naast contactgegevens, vragen over welke ondersteuning familieleden willen bieden.

2020-01-08

Y

de 25e letter van het alphabet, genaamd: ypsilon. De oude vorm van het teeken y (v) stelde in het oudste Grieksch den klank oe voor en kwam als zoodanig in den vorm V naar de Romeinen. De jongere vorm van het teeken (Y), vnl. den klank u voorstellend, werd door de Romeinen overgenomen voor de spelling van woorden, die zij aan het Grieksch ontleenden. In het Nederlandsch stelt de y den klank i voor; in transcripties van woorden uit talen met een vreemd letterschrift treft men de letter y dikwijls...

2019-01-19

Y

Y - de 25ste letter van het alphabet; is oorspronkelijk de ypsilon, het Grieksche teeken voor den U-klank, in de 1ste eeuw v. C. door de Romeinen als een vreemd teeken overgenomen. Allengs kreeg het een i-klank, dien dat letterteeken in de meeste talen voorstelt; in ’t Engelsch heeft het als medeklinker de waarde van j., als tweeklank die van ai. In ’t oudere Nederlandsch stelde ij den langen i-klank voor, die, vaak min of meer tweeklankachtig, allengs ei werd. De schrijfwijze met 2 puntjes...

2017-12-04

i-grec

i-grec - Zelfstandignaamwoord 1. de letter ypsilon Woordherkomst van het Frans, letterlijk "Griekse i" Synoniemen ypsilon

2017-10-31

ypsilonnetje

ypsilonnetje - Zelfstandignaamwoord 1. verkleinwoord enkelvoud van het zelfstandig naamwoord ypsilon

2017-10-31

ypsilons

ypsilons - Zelfstandignaamwoord 1. meervoud van het zelfstandig naamwoord ypsilon

2017-10-31

ypsilonnetjes

ypsilonnetjes - Zelfstandignaamwoord 1. verkleinwoord meervoud van het zelfstandig naamwoord ypsilon

2019-01-12

Nievelt (carel van)

Nievelt (Carel van), Nederl. letterkundige, geb. 20 Juni 1843 te Delfshaven, was Oost-Ind. ambtenaar, later medewerker aan verschillende letterk. tijdschriften, ook mede-redacteur van de.„Nieuwe Rott. Courant”; onder het ps. J. van den Oude gaf hij jarenlang waardevolle kritieken in het „Nieuws v. d. Dag”; gebundeld versehenen een aantal in Literarische Interludiën (2 dln. in 1899 en 1902), Uit de poppekraam der Romantiek (1908); onder het ps. Ypsilon schreef v. N. in hetzelfde blad sti...

2017-10-31

yankee

yankee - Zelfstandignaamwoord 1. een Amerikaan uit het noordelijke deel van de Verenigde Staten De yankee groeide op in Manhattan. 2. (spellingsalfabet) spelwoord van het ITU/NAVO-spellingalfabet voor de letter y Synoniemen [2] ypsilon, y-grec

2017-11-14

Grieks

Grieks - bijvoeglijk naamwoord 1. als iets of iemand uit Griekenland komt ♢ yoghurt is van oorsprong een Grieks product 1. de Griekse y [ypsilon] Bijvoeglijk naamwoord: Grieks de/het Griekse ... iets Grieks

2019-06-05

Dokterstaal

is vooral gekenmerkt door veelvuldig gebruik van wetenschappelijke termen, meestal gevormd uit Grieksche en Latijnsche elementen. Om de internationale bruikbaarheid der wetenschappelijke werken te bevorderen en, soms noodlottige, vergissingen in rapporten enz. te voorkomen, wordt hier krachtig gestreefd naar een vaste internationale terminologie. Ook in Nederland bezit het Ned. Tijdschrift voor geneeskunde een commissie voor de medische vaktaal.Dat de artsen hun vaktaal in de practijk geregeld g...

2019-07-24

janneshmulder [at] gmail [dot] com

Jannes H. Mulder (1940) was internist - oncoloog Daniel den Hoedkliniek Rotterdam. Clinical trials, psychosociale oncologie, pijnbestrijding en palliatieve zorg. Tevens medisch-biologisch onderzoeker TNO Rijswijk. Promoveerde op dier-experimenteel kankeronderzoek in Leiden. Van 1987- 2005 Stafbureau Beleidsontwikkeling Ministerie Volksgezondheid (VWS) Den Haag en 2003-5 op Ministerie Volksgezondheid in Paramaribo. Bestuurlijke ervaring in Amnesty International (1978-82), Nederlandse Vereniging M...