Wat is de betekenis van wreed?

2019
2021-04-16
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

wreed

wreed - Bijvoeglijk naamwoord 1. heel onvriendelijk Synoniemen gemeen, harteloos

Lees verder
2018
2021-04-16
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

wreed

wreed - bijvoeglijk naamwoord 1. wie een ander met opzet pijn of verdriet doet ♢ het is wreed om die hond buiten te laten slapen 2. heel erg goed of leuk ♢ dat feest bij Kevin was wreed, joh! Bijvo...

Lees verder
2015
2021-04-16
Typisch Vlaams

Door Ludo Permentier en Rik Schutz

wreed

erg (informeel) De ene zal het niet geestig vinden, de andere zal wreed gelachen hebben. Zo gaat dat nu eenmaal. (Het Nieuwsblad) Niet alleen bij negatieve bijvoeglijke naamwoorden ('wreed koud, wreed slecht weer'), maar ook bij positieve ('wreed plezant, wreed goed weer'). Belgisch-Nederlandse Standaard...

Lees verder
1999
2021-04-16
Woordenboek van Neologismen

Geschreven door Marc de Coster ©

Wreed

Wreed - informele jeugdtaal voor ‘tof, leuk, fijn’. In deze betekenis mogelijk afkomstig uit Vlaanderen en populair gemaakt door humorist Urbanus. Kuitenbrouwer (1987) oppert evenwel dat wreed, net als strak, in sommige betekenissen uit Surinaamse kringen komt. In het Surinaams-Nederlands wordt wreed niet alleen gebruikt voor ‘pijnlijk, vervelend’,...

Lees verder
1998
2021-04-16
Woordenboek van populaire uitdrukkingen

Marc De Coster ©, 1998

Wreed

heel leuk, heel goed, heel mooi. Opgekomen in de Amsterdamse jeugdtaal in het midden van de jaren tachtig, om zich daarna razendsnel te verspreiden over heel Nederland. Kenmerkend voor jeugdtaal is o.a. het aanwenden van een woord met een pejoratieve klank in een positieve bet. Weliswaar komt wreed in Zeeland vrijwel uitsluitend voor in positieve z...

Lees verder
1973
2021-04-16
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

wreed

bn. en bw. (wreder, -st), 1. hard, stug (voor het gevoel); 2. opzettelijk en nodeloos hard, onbarmhartig: iemand — behandelen; 3. een — schip, dat erg stampt (op-en-neer gaat), doordat het zwaartepunt te diep ligt.

Lees verder
1971
2021-04-16
Watersport A-Z

Watersport A-Z, Kramer (1971)

Wreed

Wreed - → Loefgierig.

1952
2021-04-16
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Wreed

adj. & adv., wreed, rou, hurd.

1950
2021-04-16
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Wreed

bn. bw. (wreder, -st), 1. hard, stug (voor het gevoel): dat laken is wreed, dit is veel zachter; nat touw is wreed; wrede bonen, erwten, niet mals ; — (gew.) wreed land, zwaar te bewerken ; 2. een wrede pijn, scherp, doordringend ; — (oneig.) wat een pijnlijke indruk maakt, het gemoed pijnlijk aandoet...

Lees verder
1898
2021-04-16
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

WREED

WREED, bn. bw. (-er, -st), hard, ruw (voor het gevoel) : dat laken is wreed, dit is veel zachter; wreede boonen, erwten, niet malsch; — het is wreed weer, guur, onstuimig; — eene wreede pijn, scherp, doordringend; — wrang, scherp (van smaak): wreede wijn; — woest, ruw (van inborst), slecht, snood: een wreed man; een wreed ge...

Lees verder
1898
2021-04-16
J.V. Hendriks

Handwoordenboek van Nederlansche Synoniemen 1898

Wreed

zie Barbaarsch.