Wat is de betekenis van Wolbers?

1870
2022-07-04
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Wolbers

Julien Wolbers, een verdienstelijk Nederlandsch letterkundige, geboren te Heemstede den 26sten Julij 1819, vestigde zich in 1856 te Utrecht, om zich aldaar te wijden aan de beoefening der letteren. Hij schreef: „Ernstig woord aan mijne R. C. landgenooten (1853, 3 stukjes)”, — „Devoot gesprek tusschen Maria de moeder des Heeren en een vromen Katholi...

Lees verder