Wat is de betekenis van Wilsovereenstemming?

1991
2022-08-08
Management begrippenlijst

Management begrippenlijst

Wilsovereenstemming

Wilsovereenstemming van partijen is een vereiste voor de bestaanbaarheid van overeenkomsten. De wet noemt de toestemming van partijen als vereiste. De overeenstemming van deze wederzijdse toestemmingen maakt de wilsovereenstemming uit. Deze wilsovereenstemming kan worden aangetast door de wilsgebreken: dwang (geweld), dwaling of bedrog.

1973
2022-08-08
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Wilsovereenstemming

v. (-en), gelijkheid van wil in het object: voor het tot stand komen van een overeenkomst is wilsovereenstemming van beide contractanten nodig.

1950
2022-08-08
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Wilsovereenstemming

v. (-en), gelijkheid van wil in het object: voor het tot stand komen ener overeenkomst is wilsovereenstemming van beide contractanten nodig; wanneer een misverstand heerst, bestaat geen wezenlijke wilsovereenstemming.