Synoniemen van waarschuwing

2019-12-14

waarschuwing

waarschuwing - Zelfstandignaamwoord 1. een mededeling dat er onaangename gevolgen op til zijn Woordherkomst Naamwoord van handeling van waarschuwen met het achtervoegsel -ing.

2019-12-14

Waarschuwing

E‚n van de hoofdtaken van het KNMI is het, met betrekking tot de veiligheid van burgers, bewaken van meteorologische grootheden op het land, op de zee en in de lucht. Bij verwachte overschrijding van criteria geeft het KNMI waarschuwingen uit. Dat kunnen waarschuwingen zijn voor storm, windstoten, gladheid, enz. Een probleem blijkt altijd te zijn het bereiken van de betreffende doelgroep, zeker bij een vrij plotseling optreden van min of meer gevaarlijk weer. De ten dienste staande media zijn...

2019-12-14

waarschuwing

→ kaart

2019-12-14

waarschuwing

waarschuwing - zelfstandig naamwoord uitspraak: waar-schu-wing 1. wat je zegt om iemand te wijzen op gevaar of schade ♢ ze luisterden niet naar mijn waarschuwing dat het glad was 1. dit is de laatste waarschuwing! [als je het nog één keer doet, dan ....] Zelfstandig naamwoord: waar-schu-wing d...

2019-12-14

Waarschuwing

Waarschuwing - Als disciplinairen maatregel kent onze wet haar b.v. ten opzichte van de leden van de rechterlijke macht, die de waardigheid van hun ambt, hun ambtsbezigheden of ambtsplichten verwaarloozen of zich schuldig maken aan overtreding van bepaalde voorschriften der wet. Zij geschiedt door den president van het college (art. 14 R.O.). — Zie voor advocaten art. 11, voor procureurs art. 28 van Reglem. III ter uitvoering van art. 19 R.O.

2019-12-14

WAARSCHUWING

WAARSCHUWING - v. (-en), vermaning: hij slaat alle waarschuwingen in den wind; — bewijs, aanschrijving tot herinnering : van den ontvanger eene waarschuwing krijgen, wegens achterstallige belasting.