Synoniemen van voorvallen

2020-04-07

voorvallen

voorvallen - Werkwoord 1. ergatief bij verrassing of ongeluk gebeuren Wat er toen voorviel heeft nog lang de gemoederen bezig gehouden. voorvallen - Zelfstandignaamwoord 1. meervoud van het zelfstandig naamwoord voorval Synoniemen geschieden, plaatshebben, gebeuren, plaatsgrijpen, plaatsvinden, voorkomen

2020-04-07

VOORVALLEN

VOORVALLEN - (viel voor, is voorgevallen), gebeuren, voorkomen : er is iets vreemds voorgevallen.

2020-04-07

voorvallen

voorvallen - onregelmatig werkwoord uitspraak: voor-val-len 1. wat zich afspeelt ♢ wat is er voorgevallen op die vakantie? Onregelmatig werkwoord: voor-val-len het valt voor (... het voorvalt) zij vallen voor (... zij voorvallen) het viel voor (... het voorviel) ...

2020-04-07

Voorvallen

zie Gebeuren.

2020-04-07

voorvallen

(viel voor, is voorgevallen) gebeuren inz. van niet juist omschreven handelingen : dat zal niet meer -. Syn. → gebeuren.