Wat is de betekenis van Voorspraak?

2023-10-02
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Voorspraak

s., foarspraek; iem. totzijn, immen foarsprekke, foar immen pleitsje.

2023-10-02
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Voorspraak

1. v., het voorspreken, verdediging, bemiddeling : dank zij uw voorspraak vond ik gehoor: uw voorspraak ontsluit hun de poort (Bogaers): voorspraak van, aan iem. hebben; 2. m. en v. (...spraken), hij of zij die voor iem. spreekt, zijn belang verdedigt, advocaat.

Direct toegang tot alle 5 resultaten over Voorspraak?

Word nu vriend van Ensie
2023-10-02
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

voorspraak

1. m. en v. -spraken; verdediger: hij of zij zal mijn voorspraak zijn; 2. v.; het verdedigen, voorspreken; verdediging: uw voorspraak zal mij helpen.

2023-10-02
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

voorspraak

('vo:r) (...spraken) 1. v. Eig. het voorspreken, bemiddeling, verdediging : aan, van iemand hebben. 2. m. en v. Metn. (...spraker) persoon die voorspreekt, bemiddelaar(ster), verdedig(ster) : hij, zij zal mijn wezen.

2023-10-02
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Voorspraak

v./m., 1. verdediging, bemiddeling: voorspraak van, aan iemand hebben; 2. (-spraken) verdediger; 3. aanbeveling: op van.