Wat is de betekenis van Voorlichting?

2024-05-20
Prisma Groot Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

2024-05-20
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

voorlichting

voorlichting - Zelfstandignaamwoord 1. is het resultaat van “bewust gegeven hulp bij menings- en besluitvorming door middel van communicatie" Propaganda en reclame worden soms gebracht in de vorm van voorlichting. Woordherkomst Naamwoord van handeling van voorlichten met het achter...

2024-05-20
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

voorlichting

voorlichting - zelfstandig naamwoord uitspraak: voor-lich-ting 1. inlichtingen of gegevens waardoor je er meer over te weten komt ♢ de voorlichting die wij kregen, bleek niet te kloppen Zelfstandig naamwoord: voor-lich-ting ...

2024-05-20
De Communicatieprofessional

Piet Hein Coebergh (2015)

voorlichting

Onbaatzuchtige communicatie die de doelgroep voorziet van relevante kennis.

2024-05-20
XYZ van Amsterdam

J. Kruizinga, Gerrit Vermeer (2002)

Voorlichting

Voorlichting - Elke burger heeft recht op informatie en het is de plicht van het stadsbestuur om die informatie te verstrekken. Zo staat het in de Wet Openbaarheid van Bestuur. De oudste taak van de overheid is het verzekeren van orde en veiligheid. Daarom wordt die overheid ook bekleed met gezag en kan dan maatregelen afkondigen. Het is dan wel es...

2024-05-20
Communicatie Handboek

Wil Michels (2001)

voorlichting

Bewust gegeven hulp bij menings- en besluitvorming door middel van communicatie.

2024-05-20
Communicatie

Mr. John Knecht en B.G.J. Stoelinga

Voorlichting

Voorlichting verwijst naar de bewust beïnvloedende communicatie voor commer¬ciële of non profit-organisaties, die hoofdzakelijk bestaat uit feite¬lijke, controleerbare, objectieve informatie. De bewuste beïnvloe¬ding bestaat uit het uitbreiden of corrigeren van kennisaspecten. Voorlichting kan worden gegeven op initiatief...

2024-05-20
NIMA marketing lexicon

NIMA (1993)

voorlichting

Helpend gedrag bestaande uit informatieoverdracht met meestal het vooropgezette doel kennis, attitude en gedrag te beïnvloeden teneinde bij te dragen aan de verwezenlijking van bepaalde beleidsdoelstellingen.

Wil je toegang tot alle 20 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-05-20
PR Begrippen Begrepen

PR Begrippen Begrepen (1992)

Voorlichting

Voorlichting is het bewust gegeven hulp bij menings- of besluitvorming door middel van communicatie. Een opzettelijke en systematische poging om op het gebied van kennis en inzicht een ander zodanig van dienst te zijn, dat deze in staat is zo zelfstandig en bewust mogelijk en zoveel mogelijk overeenkomstig zijn eigen belang, ten aanzien van een s...