Wat is de betekenis van vogelpik?

2024-05-30
Prisma Groot Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

2024-05-30
Typisch Vlaams woordenboek

Ludo Permentier en Rik Schutz (2015)

vogelpik

darts Hier wordt steevast gekaart en tot voor kort kon je hier bakschieten en vogelpik spelen. (Het Laatste Nieuws) Belgisch-Nederlandse Standaardtaal Gangbaarheid: 4 Vlaamsheid: 5

2024-05-30
Kuifje in Vlaanderen

Michel Uyen

vogelpik

darts

2024-05-30
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Vogelpik

m., (Zuidn.) spel waarbij met kleine scherpe pijltjes naar een doel wordt gegooid.

2024-05-30
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

vogelpik

m. (Z.-N. spel, waarbij met pijltjes naar een doel wordt geworpen).

2024-05-30
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

vogelpik

('vo:gəl) m. (–ken) in Vlaanderen, spel waarbij men pijltjes in een doel moet zien te pikken.

2024-05-30
Prisma Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)