Synoniemen van voedster

2019-12-05

voedster

Het begrip voedster heeft 2 verschillende betekenissen: 1) vrouw die als vervangster van de moeder borstvoeding geeft aan een kind; min 2) vrouwelijk konijn

2019-12-05

voedster

voedster - Zelfstandignaamwoord 1. vrouw die voedt (zoogt) 2. (beroep) een vrouw die tegen betaling een vreemd kind zoogt, een min Woordherkomst Naamwoord van handeling van voeden met het achtervoegsel -ster

2019-12-05

VOEDSTER

VOEDSTER - v. (-s), vrouw die voedt; (inz.) min ; de aarde is ons aller voedster, onderhoudt ons allen ; (fig.) de beschaving is de voedster der kunst; bevordert de kunst; — (nat. hist.) moerkonijn ; moerhaas ; — plant waarop eene woekerplant leeft; — een enkelvoudig dier dat bij de salpen zich uit het ei ontwikkelt en waaruit door knopvorming nieuwe individuen ontstaan. VOEDSTERTJE, o. (-s).

2019-12-05

Voedster

Andere naam voor → min.