Wat is de betekenis van vetachtig?

2024-05-21
Prisma Groot Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

2024-05-21
Algemeen Nederlands Woordenboek

Algemeen Nederlands Woordenboek (2009-heden)

vetachtig

Het begrip vetachtig heeft 2 verschillende betekenissen: 1) als (van) vet. lijkend op vet; als (van) vet; met een of meer typerende eigenschappen van vet. 2) met veel vet. met veel vet; veel vet bevattend.

2024-05-21
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

vetachtig

vetachtig - bijvoeglijk naamwoord uitspraak: vet- ach-tig 1. wat enigszins vet is, of vet lijkt ♢ er lag een vettige glans over zijn haar 2. met vet bedekt ♢ hij droeg een vettige jas ...

2024-05-21
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Vetachtig

adj., fetlik.

2024-05-21
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Vetachtig

bn., op vet gelijkende.

2024-05-21
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

vetachtig

bn. (min of meer vet): zeep is een vetachtige stof; vetachtige slijm op vissen.

2024-05-21
Groot woordenboek der Nederlandsche taal

J.H. van Dale (1898)

VETACHTIG

VETACHTIG - bn. eenigszins vet; op vet gelijkende.