Wat is de betekenis van vermoorden?

2023-12-11
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

vermoorden

vermoorden - Werkwoord 1. (ov)met opzet gewelddadig van het leven beroven In de jaren zestig werden zowel Martin Luther King als Robert Kennedy vermoord. Woordherkomst Afgeleid van moorden met het voorvoegsel ver-

2023-12-11
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

vermoorden

vermoorden - regelmatig werkwoord uitspraak: ver-moor-den 1. hem met opzet doden ♢ de overvaller heeft de winkelier vermoord Regelmatig werkwoord: ver-moor-den ik vermoord jij/u vermoord...


Direct alle 10 resultaten bekijken?

Word vriend van Ensie!

2023-12-11
Vlaams-Nederlands woordenboek

Peter Bakema (2003)

vermoorden

zie zwijgen.

2023-12-11
Vloeken lexicon

Prof. dr. P.G.J. van Sterkenburg (1997)

vermoorden

De vloek God, vermoord mij (als ik niet ...)! werd oorspronkelijk als vrome wens gebruikt. De godheid wordt aangeroepen om op staande voet te straffen, als men zou liegen. Meineed en ander oneigenlijk gebruik maken haar tot vloek en uitroep van verontwaardiging.

2023-12-11
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Vermoorden

v., formoardzje.

2023-12-11
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

vermoorden

vermoordde, h. vermoord (gewelddadig van het leven beroven; verknoeien): fig. zijn tijd vermoorden, erg verbeuzelen.

2023-12-11
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

vermoorden

(vermoordde, heeft vermoord) 1. gewelddadig om het leven brengen: iemand -; zich -, ook Fig. zich door te veel inspanning afmatten. Syn. ➝ afmaken. 2. verstoren: zijn eigen rust -. 3. erg verbeuzelen: zijn tijd -.

2023-12-11
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Vermoorden

(vermoordde, heeft vermoord), gewelddadig van het leven beroven, ombrengen; je hebt haar vermoord, de dood in gedreven; als scherts, bedreiging: als je dat doet, vermoord ik je; (fig.) hij vermoordt zichzelf, door te veel inspanning enz. richt hij zich te gronde.

2023-12-11
Groot woordenboek der Nederlandsche taal

J.H. van Dale (1898)

VERMOORDEN

VERMOORDEN - (vermoordde, heeft vermoord), gewelddadig van het leven berooven, ombrengen : hij werd in een bosch vermoord; —(fig.) hij vermoordt zichzelf, door te weinig rust, te veel inspanning mat hij zich te veel af; zijne eigen rust ver moorden, verstoren ; — den tijd vermoorden, dooden, verbeuzelen. VERMOORDING, v. (-en).

2023-12-11
Handwoordenboek van Nederlandsche synoniemen

J.V. Hendriks (1898)

Vermoorden

zie Dooden.