Wat is de betekenis van verkwister?

1952
2021-05-12
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Verkwister

s., trochbringer, -jeijer, weismiter, opmakker, slampamp.

1950
2021-05-12
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Verkwister

m. (-s), die verkwist of doorbrengt.

1898
2021-05-12
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

VERKWISTER

VERKWISTER - m., VERKWISTSTER, v. (-s), die verkwist of doorbrengt.