Wat is de betekenis van verdraaien?

2019
2022-05-17
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

verdraaien

verdraaien - Werkwoord 1. (ov) door draaien in een andere stand brengen Hij had de knop een stukje verdraaid om de temperatuur wat te verhogen. 2. (ov) door draaien beschadigen Hij had zijn enkel wat verdraaid en liep een beetje te hinken. 3. (...

Lees verder
2018
2022-05-17
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

verdraaien

verdraaien - regelmatig werkwoord uitspraak: ver-draai-en 1. verkeerd voorstellen, zodat het niet meer klopt ♢ hij verdraait de feiten altijd 1. zijn stem verdraaien [anders laten klinken]...

Lees verder
1973
2022-05-17
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Verdraaien

(verdraaide, heeft en is verdraaid), draaiend verplaatsen; de ogen verdraaien; (zegsw.) daar verdraai ik mijn hand niet voor, dat kost mij niet de minste moeite; verwringen: ik heb mijn arm verdraaid, verstuikt; zijn hand(schrift) verdraaien, opzettelijk anders schrijven om zich niet als schrijver van iets te verraden; (fig.) verkeerd voorstellen,...

Lees verder
1952
2022-05-17
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Verdraaien

v., fordraeije; het —, it forsizze, -bruije, -dije, -dikje, -poffe, -hippe.

1950
2022-05-17
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Verdraaien

(verdraaide, heeft en is verdraaid). 1.draaiend verplaatsen, om- of ronddraaien: verdraai het stuur nog wat, de ogen verdraaien, — (zegsw.) daar verdraai ik mijn hand niet om, dat betekent niets voor mij, kost mij niet de minste moeite; 2. door draaien stuk maken of uit zijn fatsoen brengen, verwringen: een slot, een schroef...

Lees verder
1937
2022-05-17
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

verdraaien

verdraaide, h. verdraaid (1 anders draaien; 2 verkeerd draaien en stukmaken, verwringen; ook fig.; 3 vertikken, weigeren te doen): 1 verdraai de wijzer, d.i. anders zetten; zijn hand verdraaien; met verdraaide hand geschreven; de ogen verdraaien; 2 hij zal het slot nog verdraaien, stukdraaien; iems. woorden verdraaien, verkeerd overbrengen; het rec...

Lees verder
1898
2022-05-17
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

VERDRAAIEN

VERDRAAIEN - (verdraaide, heeft en is verdraaid), van de plaats draaien, verwringen, verlammen (een slot, eene schroef); ik heb mijn (om mij den) arm verdraaid, verstuikt; — draaiend verbruiken : veel hout verdraaien; — (fig.) verwringen, uit zijn verband rukken : een zin, de wet verdraaien, daaraan eene verkeerde uitlegging geven; &m...

Lees verder