Synoniemen van verdeling

2020-01-26

verdeling

verdeling - Zelfstandignaamwoord 1. het verdelen of het verdeeld worden van iets. De verdeling van schaarse goederen is het onderwerp van de economie. Woordherkomst Naamwoord van handeling van verdelen met het achtervoegsel -ing. Verwante begrippen distributie

2020-01-26

Verdeling

Verdeling - een grafische voorstelling van de spreiding van de scores op een bepaalde eigenschap. De mogelijke scores worden op de horizontale as aangegeven en het (relatieve) aantal cliënten met deze score op de verticale as.

2020-01-26

verdeling

distributie

2020-01-26

verdeling

verdeling - zelfstandig naamwoord uitspraak: ver-de-ling 1. het verdelen of verdeeld worden ♢ bij de verdeling van de goederen staat hij altijd vooraan 2. elk van de stukken waarin iets verdeeld wordt ♢ bij deze schaalverdeling is elke centimeter 100 meter Zelfstandig naamwoord: ver-de-ling de...

2017-05-11

standaardnormale verdeling

Vaste verdeling die ontstaat als om het even welke normale verdeling wordt herleid tot z-scores.

2017-06-23

gelijkmatige verdeling

evenwichtige verdeling

2017-06-26

onevenwichtige verdeling

Verdeling (van een hand) met een of meer singletons of renonces. Ook een 7-2-2-2 verdeling wordt als onevenwichtig beschouwd. Een 6-3-2-2 en een 5-4-2-2 zijn grensgevallen. Zie ook: evenwichtige verdeling

2017-09-07

Normale verdeling

Normale verdeling - de meeste verschijnselen in de natuur (en ook menselijke eigenschappen, zoals intelligentie) hebben een klokvormige verdeling rond een gemiddelde.

2017-06-23

evenwichtige verdeling

Ook: gelijkmatige verdeling, sans-atoutverdeling Verdeling (van een hand) zonder singleton of renonce en met ten hoogste één doubleton. Drie verdelingen voldoen aan deze criteria: 4-3-3-3, 4-4-3-2 en 5-3-3-2.

2017-05-11

t-verdeling

Theoretische kansverdeling die weliswaar klokvormig en symmetrisch is, maar toch niet gelijk is aan de standaardnormale verdeling; overigens nadert de t-verdeling de standaardnormale verdeling naarmate het aantal vrijheidsgraden toeneemt; bij df > 120 zijn de verdelingen zo goed als gelijk.

2017-05-11

normale verdeling

'In de natuur' veelvoorkomende (kans)verdeling waarvan de curve een typerende (symmetrische) 'klok'-vorm heeft.

2019-09-19

sexagesimale verdeling

v. verdeling in 60 delen (bv. v. d. graad en v. b. uur in 60 minuten).

2016-12-20

Normale verdeling

De normale verdeling is een bepaalde frequentieverdeling (symmetrische klokvorm) waarbij het gemiddelde, de mediaan en de modus samenvallen.

2017-04-21

Gedwongen verdeling

Methode waarbij een leidinggevende verplicht wordt beoordelingen van medewerkers evenwichtig te spreiden. Men geeft dus van tevoren aan hoeveel procent van de medewerkers moet vallen in de categorieën goed, ruim voldoende, voldoende, matig en slecht.

2017-01-20

Schenking-verdeling

Een schenking-verdeling kan in sommige gevallen nuttig zijn. Men kan hierbij bijvoorbeeld een kind beschermen. Dankzij deze techniek krijgt bijvoorbeeld de oudste zoon die werkt in de garage, dan de garage, en de jongste zoon die op de hoeve werkt, de hoeve. Zodat zij beide hun uitgeoefende activiteit kunnen voortzetten na uw overlijden.

2016-02-11

Akte van verdeling

Een akte van verdeling wordt bij een scheiding opgesteld en regelt de overdracht van de woning of ander onroerend goed. Een akte van verdeling kan ook bij een erfenis worden opgesteld, in dat geval behelst het vaak meer dan alleen de verdeling van de woning. Bij een scheiding komt het vaak voor dat alle bezittingen van de scheidende partijen moeten worden verdeeld. Dit wordt lastiger wanneer bepaalde goederen in gezamenlijk bezit zijn. Hoewel dit bij de inboedel in de praktijk niet veel zal voor...

2016-12-20

Standaard- normale verdeling

De standaard- normale verdeling is een normale verdeling met een gemiddelde van nul en een standaarddeviatie van een.

2017-01-17

Akte van verdeling

Een akte van verdeling is een document dat wordt opgesteld bij een echtscheiding of scheiding. In veel gevallen is dat een document dat door de notaris wordt opgesteld voor bijvoorbeeld de toebedeling van de koopwoning. De akte van verdeling wordt geregistreerd bij het kadaster.

2017-03-15

verdeling van het speelvlak

Verdeling van het speelvlak is de de indeling van het speelvlak in velden en plannen, door bewust gebruik hiervan bij het spelen.

2017-06-30

Verdeling van het speelvlak

De indeling van het (→) speelvlak in velden en plannen, die een betekeniswaarde hebben, door bewust gebruik hiervan bij het spelen. Dramadidactiek Literatuur - Henriette Coppens, Drama op school, 2000 - Marcel van Dijck, Dramatiseren, 1996