Wat is de betekenis van VERBLIJFKOSTEN?

1973
2022-05-20
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Verblijfkosten

m. (mv.), kosten die men maken moet om enige tijd buiten zijn woonplaats te verblijven: reis-en verblijfkosten.

1950
2022-05-20
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Verblijfkosten

m. mv., kosten die men maken moet om enige tijd buiten zijn woonplaats te verblijven : vergoeding van reis- en verblijfkosten.

1937
2022-05-20
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

verblijfkosten

m. mv. (kosten, verbonden aan het verblijf in zekere stad, b.v. als examinator enz.): vergoeding van reis- en verblijfkosten.

1898
2022-05-20
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

VERBLIJFKOSTEN

VERBLIJFKOSTEN - m. mv. kosten van verblijf : vergoeding van reis- en verblijfkosten; ...PAS, m. (-sen), bewijs, pas om ergens te mogen verblijven; ...PLAATS, v. (-en), woonplaats; (plaats van) oponthoud, domicilie.

Lees verder