2019-09-15

Vangnetters

Vangnetters zijn verzekerden die onder de werkingssfeer van de Ziektewet vallen. In geval van arbeidsongeschiktheid heeft de werknemer recht op loondoorbetaling van zijn werkgever, dit op grond van artikel 629 boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. Deze loondoorbetalingsplicht is gemaximeerd op 2 jaar maar kan vrijwillig (op grond van artikel 24 Wet WIA) of ten gevolge van een loonsanctiebesluit van het UWV (op grond van artikel 25 Wet WIA) nog met één extra jaar worden verlengd. De werknemer die...

Lees verder