2020-01-24

Vangnetters

Vangnetters zijn verzekerden die onder de werkingssfeer van de Ziektewet vallen. In geval van arbeidsongeschiktheid heeft de werknemer recht op loondoorbetaling van zijn werkgever, dit op grond van artikel 629 boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. Deze loondoorbetalingsplicht is gemaximeerd op 2 jaar maar kan vrijwillig (op grond van artikel 24 Wet WIA) of ten gevolge van een loonsanctiebesluit van het UWV (op grond van artikel 25 Wet WIA) nog met één extra jaar worden verlengd. De werknemer die...

2017-02-02

Ziektewet

De Ziektewet (ZW) is een in 1929 in werking getreden werknemersverzekering. Destijds gaf de ZW een half jaar recht op 80% van het dagloon na een wachttijd van twee dagen. Inmiddels is de Ziektewet in vele opzichten veranderd: In 1947 werd de uitkeringsduur verlengd van 26 naar 52 weken. In 1985 en 1986 werd de hoogte van de uitkering verlaagd naar 75% respectievelijk 70%, dit om de ZW-kosten te drukken. In 2004 vond er een majeure wijziging plaats: De wachttijd in de zin van de Wet WIA werd verl...

2015-06-10

Vangnetter

Een vangnetter is een verzekerde die onder de werkingssfeer van de Ziektewet valt. In geval van arbeidsongeschiktheid heeft de werknemer recht op loondoorbetaling van zijn werkgever, dit op grond van artikel 629 boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. Deze loondoorbetalingsplicht is gemaximeerd op 2 jaar, maar kan vrijwillig (op grond van artikel 24 Wet WIA) of ten gevolge van een loonsanctiebesluit van het UWV (op grond van artikel 25 Wet WIA) nog met één extra jaar worden verlengd. De werknemer d...