Wat is de betekenis van Valdemar Vedel?

1933
2021-09-19
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Valdemar Vedel

Deensch litterairhistoricus en letterkundig criticus van anti-naturalistische richting. * 9 Nov. 1865. Hoogleeraar te Kopenhagen. Voorn. werken: Nydannelser i Tidens Aandsliv (1892); Studier over Guldalderen i Dansk Digtning (1890); Dante (1892); Svensk Romantik (1894); H. Drachmann (1909); Menneskelighed (1920); Firsernes Förere (1923); De ri...

Lees verder