2019-08-23

Vaernewijck

Vaernewijck (Marcus van), een Vlaamsch schrijver, geboren te Gent den 21sten December 1518, volbragt in 1550 eene reis naar Italië en in 1556 eene door Brabant, Zeeland, Holland en Friesland en keerde over Westfalen naar Vlaanderen terug. In 1563 was hij gouverneur der stedelijke armenkamer te Gent, zag zich een paar maal tot schepen gekozen, en overleed den 20sten Februarij 1569. Hij schreef: „De cronijcke van Vlaenderen in 't corte enz. (1557; 2de‘ druk 1563)”, — „De spiegel der Ned...

Lees verder