2020-04-07

Unique selling points

Een propositie steunt op een aantal unieke verkoopargumenten of ‘unique selling points’ gebaseerd op dingen beter of anders doen. B edrijven kunnen zich bijvoorbeeld richten op betere prestaties dan concurrenten en hen verslaan op het gebied van prijs, kwaliteit, bereikbaarheid of service. Bedrijven kunnen ook een innovatieve propositie ontwikkelen en de heersende regels in de markt veranderen. Een aansprekende, klantgerichte propositie voor een nieuwe activiteit bestaat uit drie niveaus: - De...