2019-11-22

Uebermensch

Uebermensch - m., buitengewoon(hoogstaand) mensch.

2019-11-22

√úbermensch

Het staat vast, dat Ü. als slagwoord reeds vóór Nietzsche meermalen is gebezigd. We wijzen op Homerus’ Ilias 4,176 en Odyss. o.a. 2,266; Seneca, Ep.7,2,3;Hesiodus, Theogonia 995. De voorn. en vroegste bewijsplaats uit den nieuweren tijd schijnt te zijn: Herm. Rab O.P., die Ü. en „übermenschliche Engel” op ironische wijze in een brief van 1527 aan een Luthersch-gezinde zuster naast elkaar plaatst (Fortgesetzte Samml. von alten u. neuen theol. Sachen,...