Wat is de betekenis van Treasurer?

2024-05-28
Op-en-top Nederlands

Frens Bakker, Els Ruijsendaal, Paul Uljé, Dick van Zijderveld (2022)

treasurer

(zelfstandig naamwoord) [alg.] liquiditeitsbewaker, directeur financiën; penningmeester; schatkistbewaarder - Als directeur financiën kon hij makkelijk zijn gokschulden dekken met ongeoorloofde bedrijfsleningen. - De penningmeester meldde dat er alleen nog genoeg in kas is om diens onkosten te vergoeden. - De Engelse minster van financi...

2024-05-28
Basisboek Bedrijfseconomie

Drs. Wim Koetzier & Drs. Rien Brouwers (2015)

Treasurer

Functionaris die verantwoordelijk is voor een optimaal verloop van de geldstromen binnen de onderneming, met name voor het aantrekken van financieringsmiddelen.

2024-05-28
Bedrijfseconomie voor het besturen van organisaties

André Heezen (2005)

Treasurer

Functionaris in een organisatie die verantwoordelijk is voor een juiste afstemming tussen de kapitaalstructuur en de vermogensstructuur, het contact onderhoudt met de financiële instellingen en belast is met het valutabeheer en het beheer van de liquide middelen.

2024-05-28
Financieel Woordenboek

Frits Conijn & R.M. van Poll (2003)

treasurer

treasurer - Engelse term voor functionaris binnen een bedrijf die het beheer voert over de kaspositie, de in- en uitgaande geldstromen en die valuta- en renterisico’s in kaart moet brengen en eventueel het afdekken daarvan.

2024-05-28
Management begrippenlijst

Drs. J. Heemstra & Drs. H.E. Wijnberg (1991)

Treasurer

Functionaris die belast is met het beheer van de liquide middelen of meer algemeen met de zorg voor de financiering van een bedrijf. Hierbij dient gedacht te worden aan het uitzetten van overschotten, het aanvullen van (liquiditeits)tekorten, valutabeleid, incassopolitiek ten aanzien van uitstaande vorderingen enzovoort.

2024-05-28
Woordenboek Engels (EN-NL)

Dr. F.P.H. van Wely (1951)

treasurer

1. schatbewaarder, schatmeester; 2. thesaurier, penningmeester.

2024-05-28
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Treasurer

[Eng., schatkistbeheerder, penningmeester], m. (-s), functionaris in een onderneming belast met het beheer der geldmiddelen, bij grote ondernemingen ook wel directeur financiën genoemd.

2024-05-28
De vreemde woorden

Fokko Bos (1914)

treasurer

treasurer - m., schatmeester, penningmeester.