Wat is de betekenis van Tractaat?

1994
2023-03-23
Woordenboek vreemde woorden

A. Kolsteren en Ewoud Sanders (1994)

Tractaat

zie traktaat.

1955
2023-03-23
De vreemde woorden.
woordenboek

Fokko Bos, Dr. O. Noordenbos (1955)

Tractaat

o., verdrag

1950
2023-03-23
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Tractaat

(<Lat.), o. (...tuten), 1. verhandeling; 2. verdrag, overeenkomst: een tractaat sluiten ; vgl. handels-, vredestractaat. Zie ook Traktaatje.

Lees verder
1949
2023-03-23
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Tractaat

zie Verdrag.

1948
2023-03-23
Kramers woordentolk

Jacon Kramers Jz (1948)

tractaat

o. verdrag, overeenkomst.

1937
2023-03-23
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

tractaat

o. tractaten; (Lat. tractatus): verdrag, overeenkomst tussen twee volken; de akte; verg. Barrière—; zie traktaatje.

1937
2023-03-23
Vreemde woordenboek

S. van Praag (1937)

tractaat

o. verdrag, overeenkomst.

1933
2023-03-23
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Tractaat

→ Verdrag.

1933
2023-03-23
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Tractaat

→ Verdrag.

1926
2023-03-23
Christelijke encyclopedie

F.W. Grosheide (1926)

Tractaat

Het woord tractaat is gebruikelijk in den zin van overeenkomst, verdrag; ’t meest echter in de beteekenis van kleine, populaire geschriften van godsdienstigen, zedekundigen of socialen aard, in den vorm van een verhaal, een samenspraak, ook wel van een gedicht. Deze kleine blaadjes, waarin met weinig woorden veel moet worden gezegd, stellen f...

Lees verder
1916
2023-03-23
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Tractaat

Tractaat - zie VERDRAG.

1914
2023-03-23
Vreemde woorden woordenboek

Fokko Bos (1914)

tractaat

tractaat - o., verdrag.

1908
2023-03-23
Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie

J. Kramer (1908)

Tractaat

overeenkomst, verdrag, voorloopig verdrag; ook noemt men T. een in religieuse richting geschreven vlugschriftje (tractaatje), dat tot opwekking van godsdienstzin onder het volk verspreid wordt.

1908
2023-03-23
De kleine Zuiveraar - vreemde woorden woordenboek

G.F. Callenbach (1908)

Tractaat

verhandeling, verdrag.

1906
2023-03-23
Wink's vreemde woordenboek

dr. Jan Romein (1906)

Tractaat

o. Lat., verdrag, overeenkomst; klein geschrift.

1898
2023-03-23
Groot woordenboek der Nederlandsche taal

J.H. van Dale (1898)

Tractaat

Tractaat - o. (...taten), verhandeling, verdrag, vergelijk; (akte van) overeenkomst: een tractaat sluiten.

1870
2023-03-23
Winkler Prins

Anthony Winkler Prins (1870)

Tractaat

Tractaat (Een) is een verdrag, — doorgaans een voorloopig verdrag. Ook bestempelt men met dien naam een klein geschrift, veelal van godsdienstigen inhoud, bestemd ter verspreiding onder het volk.

1864
2023-03-23
Beknopt kunstwoordenboek

I.M. Calisch (1864)

tractaat

tractaat - traktaat, o. (tractaten, traktaten), verhandeling, verdrag, vergelijk; (akte van) overeenkomst