2020-04-07

Tractaat

Tractaat - o. (...taten), verhandeling, verdrag, vergelijk; (akte van) overeenkomst: een tractaat sluiten.

2020-04-07

Tractaat

Tractaat (Een) is een verdrag, — doorgaans een voorloopig verdrag. Ook bestempelt men met dien naam een klein geschrift, veelal van godsdienstigen inhoud, bestemd ter verspreiding onder het volk.

2020-04-07

Tractaat

Tractaat - zie VERDRAG.

2020-04-07

tractaat

tractaat - traktaat, o. (tractaten, traktaten), verhandeling, verdrag, vergelijk; (akte van) overeenkomst

2020-04-07

tractaat

tractaat - o., verdrag.

2020-04-07

Tractaat

Het woord tractaat is gebruikelijk in den zin van overeenkomst, verdrag; ’t meest echter in de beteekenis van kleine, populaire geschriften van godsdienstigen, zedekundigen of socialen aard, in den vorm van een verhaal, een samenspraak, ook wel van een gedicht. Deze kleine blaadjes, waarin met weinig woorden veel moet worden gezegd, stellen formeel en materiëel hooge eischen. Formeel: een sprekende titel met een pakkende illustratie, eenvoudigheid van taal; kort, klaar, krachtig. Niet...

2020-04-07

tractaat

o. verdrag, overeenkomst.

2020-04-07

Tractaat

→ Verdrag.