2020-01-27

tolereren

tolereren - Werkwoord 1. toelaten en dulden We tolereren andere culturen en hun gebruiken. Woordherkomst afgeleid van het Franse tolérer (met het achtervoegsel -eren) Verwante begrippen pikken, velen, verdragen, aanzien

2020-01-27

tolereren

tolereren - regelmatig werkwoord uitspraak: to-le-re-ren 1. ermee instemmen, zeggen dat het mag ♢ wij tolereren dat hier gerookt wordt Regelmatig werkwoord: to-le-re-ren ik tolereer jij/u tolereert hij/zij tolereert wij/zij/jullie tolereren ik/...

2020-01-27

tolereren

dulden, toelaten, verdragen.

2017-08-02

Buitenpoorter

Buitenpoorter (ook: landpoorter, hagepoorter), benaming voor een burger die niet blijvend in een stad vertoefde. Het voordeel voor steden om buitenpoorters te tolereren was dat de invloedssfeer van de stad buiten haar territoir werd vergroot. De buitenpoorters waren op hun beurt verplicht voor hun stad krijgsdienst te vervullen en er elk jaar een bepaalde tijd te verblijven. Voordelen van het buitenpoorterschap waren onder andere: tol- en schotvrijdom (→ schot) en vrijstelling van de rechtspra...

2018-08-17

gedoogzone

Ambtelijke term voor een stadswijk waarin prostituees rondhangen. Sinds eind jaren zeventig (van de twintigste eeuw) duiken allerlei samenstellingen op met gedoog (van het werkwoord ‘gedogen’: tolereren wat officieel verboden is). Het komt erop neer dat de overheid de wet niet kan handhaven en zich als het ware eventjes omdraait. De hoofdreden is de problematiek beheersbaar houden. Bij ‘gedoogzone’, een vrij onschuldig klinkend woord, wordt nergens gerept over prostitutie, een toch wel g...

2017-04-19

Liberalisme

Afgeleid van het Latijnse liber (vrij) duidt het woord ‘liberalisme’ in het meest voorkomend gebruik op een politieke praktijk waarin individuele vrijheid, het tolereren van afwijkende levenswijzen, verzet tegen discriminatoire praktijken, democratie, scheiding van staat en kerk en mensenrechten een centrale plaats innemen. Een dergelijke verzameling van karakteristieken is theoretisch weinig bevredigend. Ik kies daarom voor een toegespitster omschrijving, op het gevaar af dat die op verzet...

2017-11-01

tolereer

tolereer - Werkwoord 1. eerste persoon enkelvoud tegenwoordige tijd van tolereren ♢ Ik tolereer 2. gebiedende wijs van tolereren tolereer! 3. (bij inversie) tweede persoon enkelvoud tegenwoordige tijd van tolereren tolereer je?

2017-11-01

tolereert

tolereert - Werkwoord 1. tweede persoon enkelvoud tegenwoordige tijd van tolereren ♢ Jij tolereert 2. derde persoon enkelvoud tegenwoordige tijd van tolereren ♢ Hij tolereert 3. verouderde gebiedende wijs meervoud van tolereren tolereert!

2017-12-04

getolereerd

getolereerd - Werkwoord 1. voltooid deelwoord van tolereren

2020-01-27

BAKKER, THOMAS

(Teroele 1902-Stiens), Frisiast, gepens. hoofd van de Chr. lagere school te Stiens: schrijft in De Stim fan Fryslân en sinds 1973 ook in De Stiennen Man over verh. Chr. geloof en Fries mens-zijn. Daarbij critiseert hij vanuit de bijbelse scheppings- en verlossingsleer staat en kerken omdat deze volgens hem sinds plm. 1500 het Fries buiten hun structuren hebben gesloten en het ook nu nog daarin nauwelijks tolereren.

2017-10-17

autoriseren

autoriseren - Werkwoord Woordherkomst ontleend aan het Latijn Synoniemen [1] machtigen, volmachtigen, mandateren, wettigen [2] fiatteren, goedkeuren, goedvinden, toestaan, erkennen, dulden, gedogen, goedkeuren, instemmen, tolereren, veroorloven

2017-11-13

dulden

dulden - Werkwoord 1. (ov) bereid zijn iets ongestraft te laten Hij duldde niet langer dat ze hem nadeden en werd daarom kwaad. Synoniemen pikken, gedogen, velen, tolereren

2017-11-01

tolereerden

tolereerden - Werkwoord 1. meervoud verleden tijd van tolereren ♢Wij tolereerden ♢Jullie tolereerden ♢Zij tolereerden

2017-11-01

tolereerde

tolereerde - Werkwoord 1. enkelvoud verleden tijd van tolereren ♢Ik tolereerde ♢Jij tolereerde ♢Hij, zij, het tolereerde

2017-10-31

verdraagzaam

verdraagzaam - Bijvoeglijk naamwoord 1. bereid om ook de minder goede eigenschappen van iets of iemand te tolereren Als hoofdredacteur van deze krant garandeer ik dat ze ook in de toekomst die moderne liberale krant zal zijn die niet gelooft in enig dogma, verdraagzaam is en de ontplooiing van de individuele mens voorstaat. (Peter Vandermeersch NRC 1 oktober 2010) Synoniemen gemakkelijk, inschikkelijk, rekkelijk, toegeeflijk,...

2017-11-14

toelaatbaar

toelaatbaar - bijvoeglijk naamwoord uitspraak: toe-laat-baar 1. wat is toegestaan, wat mag ♢ zijn gedrag is niet toelaatbaar 1. niet toelaatbaar [niet te tolereren] Bijvoeglijk naamwoord: toe-laat-baar de/het toelaatbare ... iets toelaatbaars Synoniemen...

2015-06-30

Seksuele minderheden

Seksuele minderheden zijn mensen met een seksuele voorkeur waarmee zij in de minderheid zijn. Dit zijn met name homoseksuelen, lesbiennes en transseksuelen. Een studie van de VN uit 1988 stelt voor dat regeringen maatregelen nemen om discriminatie van homoseksuelen, lesbische vrouwen en transseksuelen (LGBT) te voorkomen door onder meer: discriminatie strafbaar te maken; alle handelingen tussen toestemmende volwassenen te tolereren, mits die privé zijn en de openbare eerbaarheid niet schenden;...

2017-12-04

kaassaus

kaassaus - Zelfstandignaamwoord 1. een saus lijkend op bechamelsaus waarin gesmolten kaas verwerkt is Hoe zou de wereld eruit zien zonder nootmuskaat? Nederland zou in elk geval zijn weggezakt in een nationale culinaire depressie. Want laten we eerlijk zijn: stamppot, witlof met kaassaus en de snotgare bloemkool bij het karbonaadje zijn nog enigszins te tolereren dankzij dat snufje nootmuskaat. Maar het opleuken van die nogal ongeïnspireerde Ho...

2019-02-20

lichaamsadvertentie

Helemaal nieuw is het verschijnsel niet, maar we hadden er nog geen woord voor. Nu wel: lichaamsadvertentie of sponsor-tattoo. Op 12 november 2002 schreef het Algemeen Dagblad: Ook in de Amerikaanse NBA, een walhalla voor fans van kleurrijke tatoeages, is het verboden reclame op het blote lijf te dragen. Rasheed Wallace, basketballer van de Portland Trail Blazers, schermde vorig jaar met een aanbieding van een snoepjesfabrikant. Maar nog voordat de neptatoeage was aangebrach...

2017-11-14

tegengaan

tegengaan - onregelmatig werkwoord uitspraak: te-gen-gaan 1. tegen iets of iemand vechten of je verzetten ♢ ik probeer het onkruid op mijn terras tegen te gaan Onregelmatig werkwoord: te-gen-gaan het gaat tegen (... het tegengaat) zij gaan tegen (... zij tegengaan) het ging tegen (... h...