Wat is de betekenis van Titus?

2023-12-11
Nederlandse Voornamenbank

Meertens Instituut (2020)

Titus

Titus is een Romeinse voornaam. De verklaring die eraan gegeven werd, vinden we in een scholiën (verklaringen van Griekse of Latijnse schrijvers, in de Oudheid vervaardigd) op Persius 1, 20: Titi sunt columbae agrestes 'T. zijn wilde duiven'. Het is onder meer de naam van de Romeinse keizer Titus Flavius Vespasianus (79-81). Hij komt ook voor als n...

2023-12-11
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

Titus

Titus - Eigennaam 1. zeventiende boek van het Nieuwe Testament 2. jongensnaam


Direct alle 18 resultaten bekijken?

Word vriend van Ensie!

2023-12-11
Encyclopedie voor Zelfstudie

drs. L.A. Beeloo (1981)

Titus

(39-81 n. Chr.), Romeinse veldheer, veroverde Jeruzalem in 70 n. Chr. Te zijner ere werd in Rome de triomfboog van Titus opgericht. Hij volgde zijn vader Vespasianus op in 79, het jaar van de ramp over Pompeji.

2023-12-11
Voornamenboek

Dr. Johannes van der Schaar (1964)

Titus

m Titus is een Romeinse voornaam. De verklaring die eraan gegeven werd, vinden we in een scholion op Persius 1, 20: Titi sunt columbae agrestes 'T. zijn wilde duiven'. Het is o.m. de naam van de Romeinse keizer Titus Flavius Vespasianus (79-81). Hij komt ook voor als nieuwtest. naam: een leerling van Paulus (2 Kor 7,6 e.v.). Eusebius van...

2023-12-11
Kunstgeschiedenis

Amsterdam Boek (1959)

Titus

Romeins keizer van 79 tot 81, zie Romeinen – eerste eeuw.

2023-12-11
Katholicisme encyclopedie

Prof. dr. J.C. Groot (1955)

TITUS

een heidenchristen en lid van de gemeente van Antiochië, was reisgenoot van Paulus en Barnabas naar het apostelconcilie (Hand. 15). Intussen komt in Handelingen zijn naam niet voor. De tweede brief aan de Korinthiërs vertelt ons, welk belangrijk werk Paulus met goede uitslag aan hem durfde toe te vertrouwen. Hij behoort tot de belangrijks...

2023-12-11
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Titus

leerling en metgezel van Paulus, aan wie diens 12de brief gericht is ; volgens de overlevering eerste bisschop van Kreta (2 Cor. 2 : 12).

2023-12-11
Woordenboek Nederlands -Latijn

Dr. J.F.L. Montijn (1949)

Tĭtus

i, m. Sabijns-Romeinse voornaam.

2023-12-11
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Titus

leerling en vertrouwd medewerker van Paulus, van Griekse geboorte. Onderscheidde zich door zijn tactvol optreden te Corinthe, waar hij ook een inzameling organiseerde voor Jeruzalem (vgl. II Cor.). Was tijdelijk in Paulus' gezelschap te Rome (II Tim. 4 : 10). Volgens de overlevering als bisschop van Creta gestorven (vgl. Paulus’ brief aa...

2023-12-11
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

Titus

m. zoon v. Vespasianus: geb. 41 n. C., Rom. keizer van 79-81, verwoestte in 70 Jeruzalem; zie ook Coliseum.

2023-12-11
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Titus

1) metgezel en leerling v. Paulus, aan wien een v. Paulus’ brieven is gericht;2) Rom. keizer (41/81), verwoestte in 70 Jeruzalem, waaraan de triomfboog te Rome herinnert.

2023-12-11
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Titus

Heilige, leerling,reisgezel en medearbeider van den H. Paulus. Waarsch. werd hij door Paulus omstreeks 42-43 te Antiochië in de Kerk opgenomen. Uit heidensche ouders geboren, werd hij eerst niet besneden. Hij vergezelde Paulus en Barnabas op hun reis naar Jerusalem, waar de kwestie van de verhouding der bekeerde heidenen tot Joodsche Wet en pr...

2023-12-11
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Titus

Titus - eigennaam van een metgezel en leerling van Paulus, telkens in één adem met Timotheus genoemd, maar meer taktvol. Hij was van Grieksche afkomst, maar werd niet besneden, Gal. 2 : 1 v. Vooral in 2 Korinthen komt hij telkens voor om Paulus te vervangen en kwesties voor hem in het reine te brengen. Vermoedelijk is hij een broeder van Lucas gewe...

2023-12-11
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Titus

Flavius Vespasianus, keizer van het ROMEINSE RIJK (79-81), *30.12.39 Rome, ♰13.9.81 Aquae Cutiliae; oudste zoon van Vespasianus. Titus vergezelde Vespasianus naar Palestina om de opstand van de joden te onderdrukken (67). Na het vertrek van zijn vader naar Rome, om het principaat te aanvaarden, verwierf Titus het commando en veroverde hij Jeruzalem...

2023-12-11
Woordenboek der Grieksche en Romeinsche Oudheid

Z.C. de Boer, J.G. Schlimmer (1910)

Titus

Titus - rom. keizer 79–81 na C., voluit Titus Flavius Vespasiānus, was de zoon van Vespasianus en Flavia Domitia of Domitilla (zie Domitii no. 22). Met uitstekende gaven naar geest en lichaam toegerust, deed hij reeds vroeg het beste van zich hopen. Hij diende eerst in Germania en vervolgens onder zijn vader in Britannia en later in het Ooste...

2023-12-11
Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie

J. Kramer (1908)

Titus

leerling en helper van den apostel Paulus, door wien hij bekeerd en als metgezel op zijn reizen gebruikt werd; hij steunde voorts den apostel bij het bestuur der kleinaziatische, macedonische en grieksche gemeenten. Het N. Testament bevat een tot hem gerichten brief van Paulus. Volgens de overlevering was T. de eerste bissehop van Creta, Feestdag i...

2023-12-11
Winkler Prins

Anthony Winkler Prins (1870)

Titus

Titus, een verkondiger van het Evangelie uit den tijd der Apostelen, vergezelde als eerste Christen uit de Heidenen, die zich niet onderworpen had aan de besnijdenis, den apostel Paulus naar de vergadering der Apostelen te Jerusalem en vertrok vervolgens op last van dien Kruisgezant naar Corinthe. De legende verheft hem tot eersten bisschop van Cre...

2023-12-11
Geographisch- historisch woordenboek

Servaas de Bruin, D. Noothoven van Goor (1869)

Titus

romeinsch keizer, oudste zoon van Vespasianns, geb. 40 na Chr. (voluit: Titus Flavius Sabinus Vespasiauus). Hij onderscheidde zich reeds vroeg als veldheer, beëindigde (door de verovering en verwoesting van Jeruzalem, anno 70) den oorlog tegen de Joden, volgde 79 zijnen vader op den troon, en stierf 13 Sept. 81. Zijne regeering was een toonbee...