Wat is de betekenis van Tegenrede?

2024-07-22
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Tegenrede

v., 1. spraak als antwoord op een voorafgaand spreken. 2. redevoering ter bestrijding van een persoon of zaak, repliek.

2024-07-22
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

tegenrede

v. (redevoering ter bestrijding v. e. persoon of zaak, repliek).

2024-07-22
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

tegenrede

('te:gən) v. (–s) repliek.

2024-07-22
Groot woordenboek der Nederlandsche taal

J.H. van Dale (1898)

Tegenrede

Tegenrede - v. repliek; ...REDEN, v. (-en), reden voor het tegendeel; ...REKENING, v. (-en), rekening ten laste van een crediteur : eene rekening met eene tegenrekening voldoen.