Wat is de betekenis van Tegenbewijs?

1973
2023-01-31
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Tegenbewijs

o. (-wijzen), (recht) bewijs waardoor een voorafgaande bewering wordt ontzenuwd.

1950
2023-01-31
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Tegenbewijs

o. (...zen), (recht.) bewijs waardoor een voorafgaande bewering wordt ontzenuwd, waardoor de onjuistheid er van wordt aangetoond: tegenbewijs bijbrengen, leveren.

1937
2023-01-31
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

tegenbewijs

o. tegenbewijzen (bewijs, dat tegen een ander bewijs wordt aangevoerd om dit te ontzenuwen, om de onjuistheid er van aan te tonen; ook: contra-werk).

1930
2023-01-31
Jozef Verschueren

Modern Woordenboek (1930-1961)

tegenbewijs

('te:gən) o. (...wijzen) bewijs van het tegendeel.