2020-04-06

Teamsamenwerking

Samenwerking in een team is cruciaal voor het succesvol opleveren van een businessplan. De verwachtingen en eisen liggen meestal hoog, verschillende belanghebbenden bemoeien zich met de input en resultaten, beschikbare middelen zijn meestal beperkt en het businessplan had gisteren eigenlijk al klaar moeten zijn. Een goede samenwerking in een team vraagt om een goed begrip van het belang van samenwerking, duidelijke spelregels, toepassing van eenduidige modellen en alertheid op valkuilen in het p...