2019-08-23

Taalhervormer

Taalhervormer - m. (-s), hervormer eener taal; (iron-) purist; ...HERVORMING, v. (-en); ...KENNER, m. (-s), grondig kenner eener taal; ...KENNIS, ...KUNDE, v. bedrevenheid in ééne of meer talen: hij heeft eene uitgebreide taalkennis.